Young Rich & Beautiful

   

YRB podcast

Video Description

Ľahká cesta je fake...

V uvoľnenom rozhovore s dávidom jenčíkom načrieme do tém, ktoré nie sú bežnou súčasťou denných rozhovorov, skôr sú hlbokým zamyslením nad životom ako takým.
- radšej nech to trvá dlhšie, nie na úkor zdravia...
- prečo nutne potrebuješ mať v knižnici teleskop...
- ak sa nevieš postarať sám o seba, skap...
- je veľký rozdiel medzi víťazením a porážaním

© PretožeMožem Records s.r.o.

Made with Mobirise - Get now